lördag 17 mars 2012

Gör om, gör rätt

I förra blogginlägget fick jag det till att Amesbury Archer kunde vara den som förde bronsåldern till England därför att det äldsta bronsföremålet fanns i graven. Men det fanns ingen bronskniv, "bara" kopparknivar. Jag blev så betagen av charmige Neil Oliver så jag missuppfattade vad han faktiskt sa. Däremot var troligen mannen i graven en av de som tog kunskapen att bearbeta metall (=koppar) med sig till England. Kopparhantverket kom förhållandevis sent till de Britiska öarna. Men kunskapen att blanda in tenn vid smältningen och därmed framställa det mycket starkare bronset var man tidig med i Britannien.
Arkeologi är ingen exakt vetenskap. En arkeolog kan aldrig säga säker att det var si och så. Man kan tolka fynden och komma med teorier. Ju fler fynd som kan stärka en teori dessto troligare är den. Men som sagt före de skriftliga källornas tidsålder kan vi aldrig säkert veta.
Det som är fakta när det gäller Amesbury Archer är att han i graven fick med sig fem keramikkärl som tillhör Klockbägarkulturen, 15 flintspetsar, vaga rester av en långbåge, handledsskydd, två guldföremål som är de äldsta daterade funna i Britannien, tre små kopparknivar och diverse redskap som används vid tillverkning av flintredskap och vid metallbearbetning.  Han dog ca 2 300 f. Kr. det vill säga för 4 300 år sedan i England och blev begravd 5 kilometer från Stonehenge vid exakt samma tid som man reste de stora blåstenarna på slätten. Mannens tandemalj avslöjar att han är uppvuxen i alperna i Centraleuropa.
 Guldet och mängden keramikkärl  gör graven till den rikaste från denna tidsperiod i Storbritannien. Men det är ändå det faktum att han kom så långväga ifrån som är det mest spännande. Tänk om det var en son till honom som man funnit istället. Då skulle tänderna kanske bara visa att han var född på platsen. För att göra det hela ännu mer spännande så kanske man faktiskt har funnit hans son! Man hittade nämligen en grav i närheten med en man i 35-40-års ålder som hade fått knät avkapat några år före sin död. Inte alls en lika fyndrik grav. Men mannen i den graven och Amesbury Archer delar en ovanlig kroppslig deffekt i fötterna som bara närbesläktade delar. De borde var bröder, kusiner eller far och son.
Jag har inte hört än att man gjort någon tand- och/eller DNAanalys av den andre mannen, men det förmodar jag att man gör. Då kommer jag självklart att berätta om vad arkeologerna kommit fram till. Men just nu får det vara färdigbloggat om Amesbury Archer från min sida!

Inga kommentarer: